Hensyn til den enkelte

Vores grundlæggende holdning er, at der skal være plads til alle, i det omfang de modsvarer kravene til indlæringsevne og baggrundsviden i forhold til de respektive uddannelsesmoduler. Det betyder, at vi i størst muligt omfang tager forbehold for evt. fysiske begrænsninger eller handicap hos vores elever. Vi har således erfaringer med undervisning via specialudstyr eller anden hjælp, hvor det faktum at du f.eks. er syns- eller hørehæmmet, ikke behøver at betyde, at du ikke kan få opfyldt din drøm om en uddannelse som behandler.

I forbindelse med eksamensafvikling er det endvidere muligt at få hjælp til opgaveskrivning eller spørgsmålstolkning for elever, der måtte have svært ved at begå sig skriftligt.

Grundet det koncentrerede uddannelsesforløb, tillader skolen maksimalt 15% fravær, og alle massørelever skal gennemføre minimum 4 elevbehandlinger for at kunne gå videre til eksamerne. Er fraværet højere end det tilladte, vil Lasota®   vurdere elevens egnethed i hvert individuelt tilfælde.