Idrætsskadeterapeut

Bliv idrætsterapeut hos Lasota Terapi Akademi. Lær at behandle sportskader.

IDRÆTSSKADETERAPEUT

En overbygning på lægeeksaminerede massøruddannelse

DATO OG TILMELDING

Fredericia

13.01.22 – 15.12.22

Torsdage

kl. 9:00 – 16:30

Hvidovre

Ny dato kommer

tirsdage

kl. 9:00 – 16:30

Hobro

05.05.2022 – 20.04.2023

Torsdage

kl. 9:00 – 16:30

Når du tilmelder dig vores uddannelse, kan du vælge at betale på 2 måder; det fulde beløb eller med et tilmeldingsgebyr og betale resten i rater.

Når din betaling er registreret hos os, får du tilsendt en uddannelseskontrakt med en betalingsaftale eller en kvittering. Her ved er din plads på uddannelsen sikret.

Priser:

31.500 DKK

eller

Tilmeldingsgebyr: 4.200 DKK

Restbeløbet i 11 rater af 2.800 DKK

Samlet pris: 35.000 DKK

Lægeeksamineret idrætsskadeterapeut

Uddannelsen som lægeeksamineret idrætsskadeterapeut er en overbygning til skolens lægeeksaminerede massøruddannelse. Uddannelsen giver en bred faglig viden i problematikken omkring idræts- og bevægeapparatsskader. Uddannelsen er den eneste af sin art i Danmark, og er en dansk udgave af den amerikanske sportstherapist-uddannelse. Uddannelsen er nøje sammensat med ligevægt mellem teori og praktik. I den teoretiske del gås der bl.a. i dybden med bevægeapparatets anatomi, fysiologi, biomekanik og skaders opståen. I den praktiske del øves der i undersøgelsesmetodikker, MFR, genoptræning, optapening og en lang række avancerede fysikalske behandlingsmetoder. Udover en grundig indsigt i genoptræning og forskellige behandlingsformer, oplæres eleverne i diagnosticering og i anvendelse/regler for forskellige former for behandlings udstyr. Heriblandt laser og elektrostimulation til de mest almindelige skader.

Uddannelsen lægger stor vægt på ikke blot at opnå viden om forskellige behandlinger, men i høj grad også om, hvad man bør undgå at begive sig ud i. En fejlagtig behandling kan i værste fald forværre den pågældende skade. Derfor er det vigtigt, at terapeuten kan foretage en professionel korrekt behandling, så den skadede hurtigst muligt kan genoptage sin idræt og/eller sit arbejde. Langt de fleste idrætsskader er mindre skader, der i det daglige ikke volder mærkbare problemer, men gør at man ikke kan dyrke sin idræt uden gener. Idrætsskadeterapeut uddannelsen er for dig der gerne vil arbejde med diverse sportsskader. Disse skader overses ofte i det offentlige behandlingssystem, men kræver alligevel en hurtig og korrekt behandling for at mindske rehabiliteringsperioden. For mange idrætsudøvere, og specielt for eliten, kræves en perfekt fysik for at yde toppræstationer, og selv en indre skade kan medføre dårlige resultater eller mindsket idrætsaktivitet.

Job som idrætsskadeterapeut

Jobmulighederne er selvfølgelig alle steder, hvor massørerne også får job, dog kan en udlært terapeut forvente en noget bedre løn. Samtidig gør den bredere faglige uddannelse dig i stand til at kunne behandle i større omfang. Uddannelsen anbefales til alle, der er praktiserende terapeuter, uanset om man er Lægeeksamineret Massør eller har anden behandleruddannelse.
Idrætsskadeterapeutuddannelsen er blevet forlænget i forhold til tidligere. Dette er gjort fordi at hvis man har massøruddannelsen opfylder du både krav fra RAB og momsfritagelse på anatomi/fysiologi og den primære behandlingsform. Du skal med andre ord derved kun have patologi, psykologi, førstehjælp, anden alternativ behandling og klinikdrift.

Idrætsskadesterapeut uddannelsen varer et år, og forløbet vil foregå således, at undervisningen vil finde sted én gang i ugen oftest fra 9.00-17.00. Ved uddannelsens ende, vil du få tildelt et eksamensbevis samt et diplom, på at du har gennemført og bestået uddannelsen. 

Lasota Terapi Akademi tilbyder dig at tage uddannelsen i både København, Fredericia og Hobro. Da skolerne er placeret i forskellige dele af landet, betyder det derfor at uanset hvor du bor, vil den geografiske afstand være overkommelig. Alle skolerne er derudover placeret godt, set i forhold til offentlig transport. Så hvis du benytter dig af tog eller bus, vil det ikke være et problem at komme frem til skolerne. 

Træningsterapeut uddannelsen tilbyder undervisning én gang i ugen, oftest i tidsrummet 9.00-17.00. Der kan ved nogle af skolerne være mulighed, for at tage uddannelsen i weekendtimerne. Det vil derfor være muligt at tage uddannelsen, ved siden af dit nuværende arbejde. 

Fremtiden for idrætsterapeuter ser lys ud. Der er nok arbejde for de, som har erhvervet sig en idrætsuddannelse. Som idrætsskadeterapeut får du, en så bred og grundig viden omkring idrætsskader, at du vil kunne hjælpe dine klienter, uanset hvad problemet er. Derudover vil du med en overbygning som idrætsskadeterapeut, kunne kræve en højere løn, da du får udviklet og optimeret dine nuværende behandlingsevner. 

Idrætsskadeterapi uddannelsen er delt nogenlunde ligeligt op i den teoretiske del og i den praktiske del. Det er vigtigt at have en grundig viden indenfor både den teoretiske del og den praktiske del, for at blive en så god idrætsterapeut som muligt. Du vil lære lige meget indenfor de to dele, hvilket er vigtigt for at kunne give dine klienter den bedste behandling, uanset årsagen hertil. Vores uddannelse er delt op således: 116 timer anatomi/fysiologi samt 178 timer praktik. I alt 294 timer til RAB.

Nyhedsbrev

I mere end 20 år har Lasota® Terapi Akademi  – tidligere “Skolerne for Idrætsmassage” – tilbudt professionelle og fremtidsorienterede uddannelser og kurser for eksisterende og nye terapeuter indenfor de fleste anerkendte behandlingsformer.  Hvis du er lige så interesseret som vi er, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende e-mails med ny inspiration, nye behandlinsmetoder samt information om aktuelle kurser og uddannelser. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsservice.

Idrætsskadeterapeut uddannelsen

Er dit arbejdsmæssige mål at kunne give dine klienter den maksimale behandlingsoplevelse? Ved at tage overbygningen som eksamineret idrætsskadeterapeut, får du muligheden for, at kunne tilbyde dine klienter noget ekstra. Med uddannelsen bliver du ekspert indenfor mange forskellige former for skader. Du lærer at behandle skader efter skadesårsager, og du lærer hvornår det er vigtigt at du ikke behandler. Det er nemlig ikke alle skader som skal behandles hos en sportsterapeut, og det er derfor vigtigt at lære, hvornår du kan være til hjælp, og hvornår det er vigtigt at sende dine klienter videre. Målet med uddannelsen er at kunne give den optimale behandling, uanset hvilken skade der skal tages hånd om. 

Lasota Terapi Akademi tilbyder uddannelsen som eksamineret idrætsskadeterapeut, som de eneste i hele Danmark. Det er derfor en helt unik mulighed, for at specialisere sig indenfor idrætsskadeterapi. Uddannelsen er nøje sat sammen med grundig læring, både indenfor den teoretiske del og den praktiske del. Med undervisning i omkring 100 forskellige skader, samt undervisning, som ikke findes noget andet sted i Danmark, giver uddannelsen dig altså potentialet, til at blive top specialist indenfor idrætsskader. 

Bliv idrætsskadeterapeut 

For at uddanne dig som idrætsskadesterapeut, er det et krav, at du som minimum har en massør uddannelse, eller en tilsvarende uddannelse indenfor behandling. Uddannelsen er en overbygning, hvilket gør det muligt, at gøre behandling indenfor skader til et speciale. Du får indblik i årsager og sammenhængen i kroppen, og de skader der her kan forekomme. 

Idrætsskadeterapeut uddannelsen tager i alt et år at gennemføre. Her vil der typisk være undervisning én gang i ugen, ad 8 timers varighed. Til slut vil du få bevis for at have gennemført og bestået forløbet, med et eksamensbevis samt et diplom. Uddannelsen vil optimere dine nuværende evner, og sørger for at du har de bedste redskaber, til at hjælpe dine klienter. Derudover vil du med uddannelsen kvalitetssikre dit arbejde, så du skaber troværdighed hos både nuværende og fremtidige klienter. 

Uddannelsens indhold

Under uddannelsen vil du få en bred og grundig viden omkring de problemer, der kan forekomme gennem idræt, motion og bevægelighed. Den teoretiske del vil fokusere på kroppens anatomi, fysiologi og biomekanik, og du vil få læring om, hvordan og hvorfor skader i kroppen opstår. I teoridelen vil vi gå i dybden med at finde skadesårsager, samt med hvordan alt i kroppen påvirker hinanden. Den praktiske del vil lægge fokus på selve undersøgelserne og behandlingen. Du vil lære om forskellige metoder, der ligger til grund for undersøgelserne, og lærer at benytte dig af disse i praksis. Derudover vil du i den praktiske del, få erfaring i at genoptræne skader, og tape de skadede områder ind, på den korrekte måde. Under uddannelsen bliver der ydermere undervist i avancerede behandlingsmetoder, og hvordan forskellig behandlingsudstyr skal anvendes. 

Sidst, men ikke mindst, vil uddannelsen også lægge stor vægt på at lærer dig, hvornår behandlingerne giver mening, og hvornår de ikke gør. Det er nemlig rigtig vigtigt, som idrætsskadesterapeut, at vide hvornår du kan hjælpe din klient, og hvornår en behandling kan forværre situationen. Fejlbehandlinger kan ofte gøre skaden værre, end den i forvejen er, og kan i nogle tilfælde skabe nye skader. Dette bestræber alle behandlere sig på at undgå, og da det er et stort problem for klienterne, vil uddannelsen sørger for, at undervise i netop dette emne, så tilfælde af fejlbehandlinger ikke forekommer. I nogle tilfælde vil det være ideelt at få en læge ind over, og du lærer på uddannelsen hvornår dette vil være den rigtige løsning. 

Idrætsskadeterapeut pris 

Prisen for at blive eksamineret idrætsskadeterapeut, kan betales på to måder. Der kan betales 31.500 kroner som et engangsbeløb ved tilmeldingen, eller du kan dele prisen op i rater. Ved at benytte dig af ratebetaling, betales der et tilmeldingsgebyr på 4.200 kroner. Herefter skal der, i 11 rater, betales 2.800 kroner. Dette beløb skal betales en gang i måneden i løbet af uddannelsen. Ved at benytte dig af ratebetaling, vil det samlede beløb for uddannelsen, ende med at koste 35.000 kroner. 

Alt undervisningsmateriale, skriveredskaber, bøger og lignende er inkluderet i prisen. Der vil derfor ikke forekomme uforudsete udgifter i løbet af uddannelsen, som skal tages højde for. 

TILMELD DIG I DAG